Effectieve communicatie

In de tweedaagse training ‘effectieve communicatie’ leer je alles over ijzersterke gespreksvaardigheden. Je voert gesprekken op de wijze die jij graag wilt, oefent invloed uit en houdt een goede relatie met je gesprekspartner.

Effectieve communicatie

Effectief communiceren is van wederzijds belang. Door op een betere manier informatie uit te wisselen met anderen, zul je door anderen beter begrepen worden en daarmee het onderlinge contact verbeteren. Effectief communiceren is belangrijk voor je persoonlijke effectiviteit, om jezelf krachtig uit te kunnen drukken, te kunnen profileren en te beïnvloeden. Daarnaast is het van belang bij het werken in teamverband.

Om effectief te kunnen communiceren is het onder andere belangrijk om een spiegel voorgeschoteld te krijgen. Tijdens trainingen wordt er veel gewerkt met persoonlijke feedback waardoor je bewust wordt gemaakt van jouw eigen manier van communiceren.  Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat je non-verbaal onzekere signalen uitstraalt, waardoor je communicatief niet helemaal goed uit de verf komt. Door te leren effectief te communiceren kun je dit voorkomen. Daarnaast is het van belang om te leren omgaan met kritiek. Kom jij altijd geïrriteerd uit de hoek wanneer een collega je iets vertelt, waar je het zelf niet mee eens bent? Door effectief te leren communiceren leer je hoe je het beste kan reageren. Het is ook belangrijk om goed te luisteren. Communiceren is meer dan verbaal en non-verbaal een boodschap verzenden aan een gesprekspartner.

De training bestaat uit twee dagen. De eerste dag betreft een klassikale bijeenkomst. De tweede dag staat in het teken van coaching on the job.

Resultaat

Het resultaat? Je gaat enthousiast je gesprek in. Je doorgrondt de structuur. Je weet hoe je een relatie met een ander opbouwt en behoudt. Je kunt beter je boodschap op de ander overbrengen. Je kunt verschillende gesprekstechnieken hanteren. Je hebt geleerd om goed te luisteren naar wat de ander nu eigenlijk echt zegt. Je weet jezelf meer te profileren in het gesprek. Je kunt je gesprek beter regisseren en prettiger afsluiten, mét een positief resultaat. De training ‘Effectief communiceren’ laat alle facetten van een sterk gesprek zien. Je krijgt door het volgen van deze tweedaagse training inzicht in je eigen communicatiestijl en de effecten daarvan op anderen en zult je eigen manier van communiceren naar een hoger niveau brengen.

Onderwerpen die behandeld worden zijn:

  • Inleven en contact maken
  • Prettig overkomen op anderen
  • Helder uitdrukken
  • Positief taalgebruik
  • Basisgesprekstechnieken (LSD)
  • Mondeling presenteren, boeiend presenteren
  • Overtuigend presenteren
  • Omgaan met klachten
  • Assertief opkomen voor eigen belang & beïnvloeden
  • Gerichte feedback op huidige manier van gesprekken voeren

 

Benieuwd hoe wij het programma volledig laten aansluiten op je leerbehoefte? Bel 06-46200336