Team effectiviteit met DISC

DISC is een praktische methode die inzicht geeft in persoonlijke voorkeursstijlen, bijbehorende sterke kanten en valkuilen en verschillende manieren van communiceren. De DISC teamtraining vergroot de kennis van je gedrag en dat van je collega’s. Het is een toegankelijk programma voor organisaties die willen werken aan de effectiviteit van hun teams. Tijdens de training leren deelnemers om hun eigen gedrag beter te begrijpen en daar waar nodig hun gedrag aan te passen. Waardoor communicatie effectiever verloopt, onderlinge verschillen gewaardeerd worden en teamprestaties verbeteren.

De DISC teamtraining is geschikt voor ieder team dat meer inzicht in elkaar wil krijgen en (nog) beter wil communiceren en samenwerken. Dit is vooral een must voor teams die intensief samenwerken. Naast teams is deze training ook geschikt voor individuen, leidinggevenden, HR-medewerkers.

Teameffectiviteit met DISC

De kracht van het DISC-instrument van Q4 Profiles zit hem in de eenvoud en de praktische toepasbaarheid. Je ontdekt je eigen voorkeursstijl en hoe je op anderen overkomt. Iedere teamlid krijgt tijdens de training zijn eigen persoonlijke stijl (DISC) profiel uitgereikt. De deelnemers krijgen inzicht en een toelichting op hun eigen DISC profiel (kleur). Daarnaast krijgen de deelnemers inzcht in welke persoonlijkheidsstijlen er binnen het team én organisatie bestaan. Door deze profielen simpelweg te koppelen aan kleuren zijn ze praktisch en gemakkelijk toepasbaar. Ook leren zij in korte tijd DISC profielen van anderen te herkennen, waardoor zij sturing te geven aan hun eigen communicatie en beter gaan samenwerken. 

Enkele dagen voorafgaand aan de training krijgen alle deelnemers een link op het eigen email-adres met een uitnodiging om naar de online vragenlijst te gaan, bestaande uit 24 vragen.  Het is de bedoeling dat de deelnemer enkele dagen voorafgaand aan de training de vragenlijst zelfstandig invult. De rapporten met de uitkomsten worden uitgereikt tijdens de training. 

Naast de individuele rapporten, zal er ook een team grid worden besproken en gepresenteerd, waaruit naar voren komt welke kleuren het meest/minst voorkomen in het betreffende team. Er zal worden gekeken naar effectiviteit binnen het team, naar kwaliteiten, maar ook naar mogelijke beperkingen en zwaktes binnen het team.

Het eerste dagdeel zal meer in het teken staan van kennismaking met DISC. In het tweede dagdeel zal meer worden gekeken naar de toepassing van DISC in het dagelijkse werk.

Resultaat

De deelnemers hebben inzicht in het DISC model en hun eigen DISC profiel, als ook die van hun collega's. Ze zijn in staat om succesvol samen te werken zowel met teamleden als klanten. Doordat je elkaar tijdens de training op een andere manier leert kennen, vergroot je de kracht van het samenwerken en onderlinge communicatie. Iedereen in het team weet na het volgen van de training hoe het team in elkaar zit, wat de krachten en valkuilen zijn en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. 

Onderwerpen die behandeld worden zijn

  • Uitleg van het DISC-instrument en de achtergrond van dit persoonlijkheidsinstrument
  • DISC binnen de context van Teameffectiviteit
  • Feedback op de uitkomst van de DISC-vragenlijst
  • Kleur bekennen (deelnemers bekennen onderling kleur)
  • Inzicht verkrijgen in de toepassing van het DISC-instrument door interactieve discussie en oefeningen
  • Bekendheid met de mogelijkheden van het DISC-instrument, specifiek gericht op de eigen organisatie
  • Eerste aanzet om DISC onderdeel te maken van het eigen team 
  • Borging van het geleerde en individueel plan van aanpak

Voorbeeld profiel

Een voorbeeld van de Q4 Persoonlijke Stijl Analyse is hier te downloaden.

 

Benieuwd hoe wij het programma volledig laten aansluiten op je leerbehoefte? Bel 06-46200336